Obec Veľký Kýr : Obecný rozhlas - 2011

Fotogaléria

Úvod  /  Fotogaléria  /  Obecný rozhlas - 2011

V našej obci je šírenie miestnych informácií zabezpečených prevažne miestnym rozhlasom. Bol vybudovaný pred desaťročiami, čo je citeľné aj na kvalite prenosu signálu. Hoci v dnešnej dobe existujú aj bezdrôtové rozhlasy, rozporné názory na jeho výhody, či už z finančnej stránky, alebo kvalite prenosu zvuku, prispeli k využívaniu doposiaľ existujúceho rozhlasu. Ústredňa, z ktorej sa hlásia miestne správy sa nachádza na Obecnom úrade, na prvom poschodí, vedľa sobášnej siene. V roku 2012 boli opravené dva zosilovače, a vymenená časť poškodeného vedenia, čím sa kvalita prenosu zvuku zvýšila. K šíreniu informácií slúži aj obecná televízia, úradná tabula či v minulosti vydávané noviny