Obec Veľký Kýr : Povodne - 2011

Fotogaléria

Úvod  /  Fotogaléria  /  Povodne - 2011

Rok 2010 bol nepriaznivým rokom pre obyvateľov a hospodárov. V obci sa vyskytol problém zo spodnými vodami. Neprestávajúci dážď spôsobil zaplavenie rodinných domov, pivníc a záhrad. Voda sa čerpadlami odvádzala do rieky Stará Nitra. Do prác sa zapojili obyvatelia obce, starosta ako aj niektorí poslanci. zamestnanci Obecného úradu mali pohotovosť po celý čas dažďov. Ako najproblémovejšie časti sa ukázala ulica Pažiť, Sv. Kelemena, Krátka, Malokýrska, Budovateľská, a aj iné ulice. Problém s vodou mala celá obec. V časti malý Kýr sa situáciu podarilo vyriešiť až v roku 2011 a to obnovením hydromelioračného kanála vedúceho spoza domi. viď KOPANIE KANÁLA. Obnovil sa kanál od rieky Stará Nitra, spoza Malokýrskej ulice, popri Krátkej ulici až medzi záhrady na Družstevnej k obchodnému domu Jednota. Vyše 2 mesiace tiekla týmto kanálom voda prúdom.