Obec Veľký Kýr : Park - práce 2011

Fotogaléria

Úvod  /  Fotogaléria  /  Park - práce 2011

Kultúrny park bol vždy strediskom kultúry našej obce. Od jeho založenia sa tu organizovali tanečné zábavy, avšak bol aj centrom oddychu. Vysoké topole aj v najteplejších dňoch vytvárali dostatočný tieň na príjemné prechádzky.viď KULTÚRNY PARK. V rokoch 2004 - 2008 boli stromy vyrúbané. Na ich mieste zostala voľná nevyužitá plocha. V týchto rokoch sa v parku nainštalovalo aj nové verejné osvetlenie. V roku 2011 sa obnovili práce na uvedenom areály. Staré stĺpy  verejného osvetlenia boli odstránené, boli odstránené aj železné búdky. Vyasfaltoval sa vchod do areálu, spevnila sa prístupová cesta a vybudovalo nové asfaltové ihrisko. Stará konštrukcia pódia bola odstránená a nahradila sa stabilnejšou. Bolo odstránené staré oplotenie, staré vstupné brány a nahradené novým. V areály parku sa nachádza aj hrob neznámeho nemeckého vojaka. V roku 2011 sa stal park miestom kultúry a športu. Je miestom Obecných slávností, diskoték a sídlom Kýrskej Hokejbalovej ligy.