Obec Veľký Kýr : Drevený odpad - 2011

Fotogaléria

Úvod  /  Fotogaléria  /  Drevený odpad - 2011

Po zavedení separovaného zberu v obci sa vytvorilo miesto v bývalej materskej škole na Malokýrskej ulici aj miesto na drevený odpad. Obyvatelia obce mohli priviesť konáre po jesennej a jarnej údržbe, pričom obec svojpomocne odpad drvila. V roku 2011 sa uvedený odpad začal postupne odvážať a poslúžil ako biologické palivo na výrobu energie. Nová skládka dreveného opdadu sa po odstránení skládky z areálu škôlky založila v areály miestneho Poľnohospodárkseho družstva. Obyvatelia možnosť ukladania konárov na tomto mieste často využívajú, čím sa obmedzilo pálenie konárov v záhradách.