Obec Veľký Kýr : Dokumenty - Výmer

Fotogaléria

Osidľovaci úrad pre Slovensko v Bratislave v dohode s Povereníctvom pôdohospodárstva i pozemkovej reformy v Bratislave podľa zákona zo dňa 11. Júla 1947 čís. 148 Sb. o opatreniach k prevedeniu československo-maďarskej do-hody o výmene obyvateľstva a vládneho nariadenia zo dňa 19. marca 1948 čís. 30. Sb. o majetku, ktorý zanechali v Československej republike osoby, preťahované do Maďarska podľa československo-maďarskej dohody o výmene obvva-teľstva, ako aj podľa § 1 odst. 3. zákona zo dňa 12. apríla 1946 čis. 75 Sb. o priznávaní hospodárskych a právnych úľav, krajanom vracajúcim sa do vlasti, hlavne z Maďarska, vydáva pre hospodársku jednotku XY tento VÝMER O PRÍDELE DO VLASTNÍCTVA.

 

Späť