Obec Veľký Kýr : Dokumenty

Dokumenty

Úvod  /  Dokumenty

1945 - Odvlečenie občanov


26. júla v skorých ranných hodinách sa pokojne spiace obyvateľstvo prebudilo na rachot zbraní. Nič netušiaci ľudia desene povyskakovali zo svojich postelí, vybehli na dvor dozvedieť sa, čo sa deje. Podľa vopred pripraveného zoznamu sa ozbrojení vojaci objavili na dvoroch ľudí, ktorí mali byť odvlečení a vyzvali ich, aby si v priebehu troch hodín zbalili batožinu s váhou najviac 70 kg a opustili dom. Vojaci nikoho nepustili na dvor – obsadili dvory. Obyvatelia vystrašení na smrť pobehovali v dome ako prenasledovaná zver, nevediac, čo robiť, keďže vojaci prišli nečakane. Každý si pozbieral, čo sa mu dostalo do ruky, zobral si šaty, peniaze. Náreky bolo počuť v celej dedine a ľudia zdesene sledovali vývoj ďalších udalostí. Rodiny určené na deportáciu boli pozbierané väčšinou z roľníkov a boli Maďari. Domy zostali na viacerých miestach neobývané. Starostlivosťou o zvieratá boli dočasne poverení ľudia. Byty, v ktorých nikto nezostal, zamkli. Deti a starcov nechali doma do prijatia ďalších opatrení. Rovnako ponechali tých, ktorí boli Slovákmi. Z domov vyhnali zlomených starých ľudí, ktorí si svoje veci niesli zabalené do plachty na chrbte. S čižmami zavesenými na ramene, opierajúc sa o palicu nasledovali pochod. Zúfalý pohľad bol tiež, keď na Hlavnej ulici zo smrteľnej postele vyvliekli na ulicu Vendelína Száraza, hospodáriaceho starca v dôchodku, a hodili na voz tak, ako ležal v posteli.

 

Povláčenie maďarsky hovoriacich občanov


Malokýrsky most bol poškodený iba sčasti, preto zhromaždených ľudí nahnali na tento most, kde ich naložili na vojenské nákladné vozidlá, odviezli pri komárňanský most a vyhnali na maďarskú stranu. Avšak Maďari neboli ochotní ich prijať. Šovinistická nenávisť vojakov a neúspešný pokus viedli k tomu, že niektorým ublížili aj fyzicky. Ľudí opäť naložili na vozidlá a odviezli do Štúrova, aby sa ich skúsili zbaviť tam. Ale ani tu sa im nepodarilo dosiahnuť, aby ich Maďari prijali. Nešťastných odvlečených previezli späť do Nových Zámkov, kde už bolo zhromaždených veľa Maďarov určených na deportáciu na Zadunajsko, držali ich tam dovtedy, kým rokovali s maďarskou vládou o otázkach deportácie. Maďarská vláda ich neprijala, takže ich po dvoch týždňoch vláčenia pustili domov.
Hneď na druhý deň po odvlečení sa v obci objavili horniacki Slováci, aby obsadili domy odvlečených. Skoro ráno prešli celú dedinu a skúmali, ktorý dom by bol pre nich najvyhovujúcejší. Obyvatelia obce na nich hádzali blesky a vyhadzovali im na oči ich lakomosť, ktorá porušuje lásku k blížnemu, hanebnú krádež majetku nevinne povlečených spoluobčanov, ktorých hriechom bolo iba to, že bývali na slovensko-maďarskej hranici a narodili sa ako Maďari.
Prenasledovanie Maďarov sa na Slovensku ani zďaleka neskončilo. Benešova vláda sa ich chcela za každú cenu zbaviť a začala nové manévrovanie. Nariadila ich deportáciu na miesto vysídlených Nemcov do Čiech, do tzv. Sudetskej oblasti a tým rozdelenie Maďarov, aby nežili v mase blízko maďarských hraníc. Plán bol pripravený, čakalo sa už iba na jeho realizáciu.

 

Kronika obce Veľký Kýr: http://velkykyr.sk/data/File/publikacie/kronika/1945_SK.pdf